TÁJÉKOZTATÓ

     TANÉVKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL –

 

Nyírmeggyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. februári ülésén fogadta el a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Szocr.).

A Szocr. tartalmazza a település lakosainak nyújtandó szociális támogatásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, így többek között a tanévkezdési támogatásra vonatkozó szabályokat is.

 

A tanévkezdési támogatás (a továbbiakban: támogatás) iránti kérelmet augusztus 1. és szeptember 30. között lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmet a rendszeresített formanyomtatványon indokolt benyújtani (mely elérhető az Önkormányzat honlapján, vagy ügyfélfogadási időben átvehető a Polgármesteri Hivatalban), de formanyomtatvány használata nélkül is benyújtható, ha tartalmazza az elbíráláshoz szükséges, a Szocr. szerinti adatokat. A határidő elmulasztása jogvesztő, igazolási kérelem benyújtásának nincs helye.

 

A támogatás akkor kerülhet megállapításra, ha:

    igazolt az általános,- vagy középiskolai tanulói jogviszony, vagy aktív (nem szünetelő) felsőoktatási hallgatói jogviszony fennállása,

    a kérelmező törvényes képviselőjén túl az oktatásban részt vevő támogatandó gyermek is Nyírmeggyes településen rendelkezik bejelentett lakcímű lakóhellyel (korábbi állandó lakcím), és életvitelszerűen a településen is laknak;

    az érintett gyermek családjában az egy főre számított havi jövedelem a nyugdíjminimum 400 (négyszáz) %-át nem haladhatja meg (ez jelenleg: 114.000,- Ft).

 

A támogatás megállapításánál a fenti feltételek meglétét vizsgálni kell, ezért a kérelemhez – legalább másolatban – csatolni kell:

a)                 a kérelmező nyilatkozatát a tanévkezdési támogatásra meghatározott feltételek teljesüléséről, különös tekintettel az életvitelszerű Nyírmeggyesen történő helyben lakásra,

b)                 az érvényes személyazonosító igazolványt, vagy a személyazonosságot igazoló más érvényes hatósági igazolványt (útlevelet, vezetői engedélyt),

c)                  a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a továbbiakban: lakcímigazolvány), ennek hiányában a lakcímbejelentésről szóló átvételi elismervényt, vagy a lakcímet is tartalmazó érvényes régi típusú személyazonosító igazolványt,

d)                 a személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványt (a lakcímigazolvány hátoldala), ennek hiányában együttesen a személyi lapot és a személyi számról kiadott igazolást,

e)                  az oktatási intézmény igazolását a tanulói, vagy hallgatói jogviszony fennállásáról,

f)            az aktív korúak ellátásának megállapítására előírt formanyomtatványt használva a jövedelemről tett nyilatkozatot a jövedelemigazolások egyidejű csatolása mellett.

 

A Szocr. szerint a megállapításra kerülő egyszeri, vissza nem térítendő pénzbeli támogatás gyermekenkénti és alkalmankénti összege 3.000,- Ft.

 

                                                                                                      Lipták József

                                                                                                              jegyző                                                                                                     

 • A tanévkezdési támogatáshoz szükséges nyomtatvány letölthető az alábbi linken:Letöltés
 • Közterfelügyeleti megállapodás

  Tájékoztató közterületi térfigyelő kamerák elhelyezéséről

  DIÁKOK FIGYELEM!

  A diákmunka támogatásának előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodás helye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán (4700 Mátészalka, Jármi u. 2.) nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolvánnyal, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell – szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételeit jelentő regisztrációja megtörténhessen.

  Kérem, hogy a határidő rövidsége miatt regisztráció után jelenjen meg Hivatalunkban (4722 Nyírmeggyes, Petőfi u. 2.) Szép Renáta ügyintézőnél - egyeztetés miatt.

  LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

  Tájékoztatjuk a diákokat

  , hogy amennyiben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Mátészalkai Járási Hivatala diákmunka program keretében lehetőséget fog biztosítani foglalkoztatásra (egyenlőre nem tudni hogy hány fő), Önkormányzatunk szeretne élni a lehetőséggel. Jelentkezni lehet Szép Renáta ügyintézőnél. A jelentkezés feltétele, hogy a Munkaügyi Központnál regisztrálva legyen a diák. A jelentkezési határidő a héten legkésőbb pénttekig. "

  Aratási konferencia meghívó (2015.06.26)

  Hivatal Ideiglenes Költözése!

  Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítás miatt átköltözik a Művelődési Házba ideiglenesen. A felújítás ideéig a 06 44 409 750-es telefonvonalon lesz elérhető a Polgármesteri Hivatal.

  Ügyfélfogadási időpont változás !!

  Koltó – Nyírmeggyes testvértelepülések találkozója 2014. szeptember 6. – 7.

  Kreatív szakkörök az iskolában

  Kreatív szakkörök az óvodában

  Hatarozat
  Hatarozat